Aktualności


Szkoła Liderek

Fundacja OŚKa rozpoczyna nabór do drugiej edycji Szkoły Liderek. Szkoła Liderek jest adresowana do nowopowstałych organizacji i nieformalnych grup kobiecych - do tych, które mają na swoim koncie zrealizowane działania lub/i projekty. Do udziału w Szkole Liderek zaprosimy 18 uczestniczek. Rekrutacja odbędzie się na podstawie zgłoszenia.

W drugiej edycji Szkoły Liderek odbędą się cztery warsztaty:

1. Warsztat różnościowy: 2-3 września 2005 r.
Antydyskryminacyjny Warsztat Różnościowy to zajęcia z zakresu ludzkiej różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. W programie znajdują się następujące zagadnienia: refleksja nad własną tożsamością, postrzeganiem innych, ludzką różnorodnością, stereotypami i uprzedzeniami; analiza i refleksja nad własnymi uprzedzeniami; czym są dyskryminacja i wykluczenie za względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne i rasę, niepełnosprawność i in.; mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia; z jakimi ich przejawami spotykamy się w naszym społeczeństwie; co każda z nas może zrobić by przeciwdziałać dyskryminacji.
Prowadzą Agata Teutsch i Monika Serkowska (absolwentki czwartej Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP)

2. Budowanie wizerunku organizacji: 29 września - 1 października 2005 r.
W programie zagadnienia z zakresu public relation, współpracy z mediami, przygotowanie konferencji prasowej, wystąpienia publiczne, działania promocyjne (w tym kampania 1%).
Prowadzi Maja Branka, "Partners" Polska

3. Podejmowania decyzji: 3-5 listopada 2005 r.
W programie narzędzia podejmowania decyzji, sposoby podejmowania decyzji (samodzielne podejmowanie decyzji, konsultacje, facylitacja, delegowanie), jak sprawić żeby podejmowane decyzje były wdrażane - angażowanie ludzi.
Prowadzi Maja Branka, "Partners" Polska

4. ABC trzeciego sektora: 26-27 listopada 2005 r.
Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, promowanie zasad etyki i samoregulacji sektora pozarządowego, jak założyć stowarzyszenie, fundację; współpraca z lokalną administracją publiczną.

Zgłoszenia zawierające dane o organizacji/ grupie:

  • od kiedy organizacja/grupa działa, zasoby (liczba członkiń, własny lokal)
  • obszar działania, cele/misja
  • motywacje do uczestnictwa w Szkole Liderek
  • zrealizowane projekty (prosimy o szczegółowe opisanie realizowanych działań: cele, podjęte działania, adresatki, rezultaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 5 sierpnia na adres OŚKi e-mailem, pocztą lub faksem: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 66a, 22/ 622 13 26, 622 78 02, 622 97 92, gdymowska@oska.org.pl (Małgorzata Dymowska)

Cykl szkoleń "Szkoła Liderek" odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce.Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.