Aktualności

Szukamy sponsorów


Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl
Adres Stowarzyszenia: tel.: 0501864743; 0691-382-492
one.pl@op.pl www.onepl.republika.pl
numer konta: Nordea Bank Polska SA II oddział Warszawa 82 1440 1299 0000 0000 0366 3547
(W nazwie odbiorcy należy wpisać Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych "One.Pl")


Szanowni Państwo,

Niniejszy list przestawia działalność powstałego w 2004 roku Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl. Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl jest jedną z nielicznych organizacji w Polsce, której celem jest rzeczywista praca na rzecz poprawy sytuacji życiowej kobiet niepełnosprawnych, poprzez ich rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Naszymi działaniami chcemy objąć zarówno sferę "prywatną" jak i "publiczną" egzystencji kobiet niepełnosprawnych.

Członkami, aktywnie pracującymi na rzecz Stowarzyszenia są osoby, które z autopsji znają problem podwójnej dyskryminacji (ze względu na płeć i niepełną sprawność) oraz są przygotowane do profesjonalnej działalności w trzecim sektorze (m.in. prawnik, psycholog, polityk społeczny, dziennikarz, pracownik socjalny, informatyk, socjolog, kulturoznawca, ale również piosenkarka i fotograf).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań naszego Stowarzyszenia poprzez współpracę merytoryczną lub sponsorską, która pozwoli na realizację naszych celów. Jesteśmy organizacją non profit, zatem istotna jest dla nas nawet niewielka pomoc finansowa lub rzeczowa, którą można by przeznaczyć na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Liczymy na Państwa poparcie!

Małgorzata Radziszewska
Prezes Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.plCele i Działalność Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl

Teraźniejszość

W ciągu ostatnich dwóch lat, mimo znikomych środków finansowych i braku zaplecza biurowo-administracyjnego, nie bez trudu, udało się rozpocząć następujące działania wpisujące się w naszą misję.

W roku 2005 Stowarzyszenie uruchomiło stronę internetową oraz udostępniło swój adres kontaktowy. Odzew ze strony kobiet niepełnosprawnych z całej Polski okazał się ogromny i potwierdził, jak wielkim problemem jest nadal brak dostępu do informacji, nawet tych najbardziej podstawowych, dotyczących chociażby uprawnień osób niepełnosprawnych. Następnym krokiem było zatem stworzenie pierwszego w Polsce informatora dla kobiet niepełnosprawnych oraz wydanie go dzięki grantowi, uzyskanemu w ramach konkursu "Inicjatyw Organizacji Pozarządowych", zorganizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Ponadto od zeszłego roku Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl włączyło się aktywnie do debaty publicznej na temat problemów kobiet niepełnosprawnych, m.in. poprzez publikacje w prasie, udział w programach telewizyjnych i radiowych oraz udział w konferencjach eksperckich i panelach dyskusyjnych.

Jednym z naszych najistotniejszych celów jest opracowanie projektu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy obecnie na etapie budowania sieci partnerów strategicznych (organizacje samorządowe, deweloperzy, sponsorzy, inne organizacje pozarządowe) oraz zaawansowanej pracy koncepcyjnej tj. przygotowania projektu od strony merytoryczno-prawnej.

Przyszłość

Chcemy aktywnie inspirować działania, zmierzające do tworzenia godnych warunków funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych. W tym celu niezbędna jest aktywizacja zawodowa tych kobiet, która daje niezależność bytową. Stowarzyszenie zamierza przygotować i prowadzić szkolenia zwiększające szanse na rynku pracy. Działania wspierające będą polegały na rozpoznaniu rynku oraz wydawaniu broszur informacyjnych.

Ponadto bardzo istotne jest dla nas uruchomienie poradnictwa w zakresie pomocy psychologicznej - udzielanie pomocy kobietom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i przyjaciołom (budowanie tzw. grup wsparcia).

Chcemy wreszcie wspierać działania artystyczne i naukowe kobiet niepełnosprawnych oraz promować ich innowacyjną działalność, m.in. poprzez społeczną promocję, organizowanie konferencji, wystaw i występów.

Plik do pobrania

Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.