Aktualności

Odpowiedź nt. likwidacji transportu specjalistycznego osób niepełnosprawnych w Warszawie


Warszawa, 27 listopada 2008 roku


Prezydent Miasta Stołecznego WarszawyW odpowiedzi na wystąpienie Pań w sprawie transportu specjalistycznego - przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, uprzejmie informuję, że poprawa warunków realizacji tej usługi jest jednym z priorytetów władz m.st. Warszawy.

Obecnie transport jest realizowany przez 8 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zdaję sobie sprawę, że liczba ta jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb transportowych wszystkich osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Umowa z dotychczasowym realizatorem usługi - Miejskim Przedsiębiorstwem Taksówkowym kończy się 31 grudnia 2007r. Na realizację usługi w 2008 roku ogłoszony zostanie przetarg. W styczniu 2008 roku Urząd m.st. Warszawy przygotuje projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zezwalający na zawarcie wieloletniej umowy na realizację tych usług w latach następnych. Zakładamy zawarcie umowy wieloletniej przewidującej rozszerzenie zakresu usług poprzez większą liczbę samochodów, a także ewentualną możliwość skierowania usługi transportu specjalistycznego do innych kategorii osób niepełnosprawnych (nie tylko z powodu uszkodzenia narządów ruchu). Takie rozwiązanie pomoże osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w większym stopniu w życiu społecznym. Do konsultacji na temat oczekiwań osób niepełnosprawnych zaprosiliśmy reprezentantów organizacji pozarządowych skupionych w Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Takie konsultacje pozwolą nam na pełniejsze rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych i dostosowanie sposobu świadczenia usługi do oczekiwań jej odbiorców.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia uznacie Panie za satysfakcjonujące.

Jednocześnie pragnę poinformować, że dotychczas do Urzędu m.st. Warszawy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego nie wpływały skargi na funkcjonowanie transportu specjalistycznego. Natomiast Biuro polityki społecznej otrzymało podziękowanie za umożliwienie osobom niepełnosprawnym udział w wyborach parlamentarnych w październiku 2007 r. oraz w imprezach masowych organizowanych na terenie m.st. Warszawy, w tym w Mistrzostwach Europy w szermierce na wózkach i w Pucharze Świata "Szabla Kilińskiego".


Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.