Aktualności

Działania lobbingowe naszego Stowarzyszenia w kwestii rozwiązań mieszkaniowych dla Osób Niepełnosprawnych


Dlaczego list otwarty?


 • Nasze organizacje współpracują ze sobą od około dwóch lat. Łączy nas to, że dostrzegamy w naszych środowiskach bolesny problem związany z zapewnieniem miejsca do dalszego życia w dotychczasowym środowisku osobom, których najbliższa rodzina nie może otoczyć potrzebną im opieką.
 • Obecnie osoby takie są z reguły skazane na pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Oznacza to zerwanie dotychczasowych więzi z lokalnym środowiskiem, a także objęcie opieką totalną, pozbawiającą jakiejkolwiek życiowej niezależności.
 • Mieszkania chronione i małe domy opieki o charakterze wspólnoty (rodziny) to popularna w innych krajach alternatywa dla opieki instytucjonalnej. W Polsce jest zaledwie kilkanaście miejsc, gdzie prowadzone są takie formy mieszkalnictwa, mimo istnienia zapisów w Ustawie o pomocy społecznej, dopuszczających tworzenie mieszkań chronionych przez jednostki pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego.
 • Sprawdziliśmy, dlaczego tak się dzieje. Widzimy bariery systemowe, głównie w postaci niespójnych zapisów prawa.
 • Przepisy Ustawy o pomocy społecznej, regulujące tworzenie mieszkań chronionych, są nieprecyzyjne. Nie wiadomo też, jaki powinien być tryb kierowania do tych placówek, a w szczególności jakie mają być źródła ich długofalowego finansowania.
 • Dodatkowo przepisy z zakresu pomocy społecznej nie zostały dotychczas zharmonizowane z przepisami infrastrukturalnymi, zwłaszcza z Ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.
 • W tej sytuacji mieszkania chronione są prowadzone tylko w tych nielicznych miejscach, gdzie determinacja organizacji pozarządowych spotkała się ze śmiałym i życzliwym myśleniem lokalnych władz.
 • Postawiliśmy sobie za cel wyartykułowanie problemu miejsca do życia dla ludzi niepełnosprawnych i starszych, zwłaszcza miejsca, zapewniającego im maksymalną samodzielność, ze wsparciem adekwatnym do indywidualnych potrzeb.
 • Kampania wyborcza stwarza okazję do wprowadzenia tej problematyki do debaty publicznej.
 • Liczymy na to, że podjęcie tych trudnych zagadnień przez Kandydatów na urząd Prezydenta RP i ich środowiska polityczne ułatwi nam znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań.


Skład delegacji, która dostarczy list otwarty do sztabów dwóch głównych kandydatów:

 1. Agnieszka Dudzińska ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami "Nie-Grzeczne Dzieci", przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych w Warszawie, mama 3 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych.
 2. Małgorzata Radziszewska, prezes Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych One.pl, członek Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych w Warszawie.
 3. Joanna Tomczak, wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES, współpracująca z Modelowym Ośrodkiem Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej "MORS" w Zagórzu k. Warszawy.


List otwarty do pana Bronisława Komorowskiego

List otwarty do pana Jarosława Kaczyńskiego

O organizacjach sygnatariuszach

Podpisy


Na stronie: http://www.mieszkaniachronione.waw.pl/informacje/ inne organizacje mogą dopisywać się do listu otwartego


Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.