Jesteśmy inicjatywą grupy przyjaciół i chcemy ten krąg przyjaciół powiększać.
Dialog, a nie ofensywa, jest naszą dewizą.

 
Dokąd idziemy?

Chcemy naszymi działaniami objąć sferę zarówno "PRYWATNĄ" jak i "PUBLICZNĄ" egzystencji kobiet niepełnosprawnych.

Wśród naszych celów są m.in. działania zmierzające do tworzenia GODNYCH WARUNKÓW do funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych - w tym celu niezbędna jest AKTYWIZACJA ZAWODOWA kobiet, która daje niezależność bytową. W związku z tym planujemy SZKOLENIA, rozpoznanie rynku pracy pod kątem możliwości dla kobiet niepełnosprawnych, wydawanie broszur informacyjnych. Chcemy wspierać DZIAŁANIA NAUKOWE i ARTYSTYCZNE kobiet niepełnosprawnych i promować ich innowacyjną działalność m.in. poprzez społeczną promocję, organizowanie konferencji, wystaw czy też występów.

A także budowanie sieci GRUP WSPARCIA. Bardzo istotne jest dla nas uruchomienie PORADNICTWA w zakresie pomocy psychologicznej - udzielanie pomocy samym kobietom niepełnosprawnym jak też ich rodzinom i przyjaciołom.

Zmierzenie się z tematem tabu, jakim jest seksualność kobiet niepełnosprawnych jest jednym z naszych ważniejszych celów.

strona główna
 
aktualności
statut Stowarzyszenia
dlaczego One.Pl?
skąd przychodzimy?
dokąd idziemy?
kim jesteśmy?
projekty
media o nas
artykuły prasowe
nasze konto
kontakt z nami
nasz informator
 
przekaż 1% podatku
  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.